Mesut en Irmak

Hij waakt over haar deze laatste nacht,

haar koude hand rust in de zijne.

Alles vervliegt, hoe ze licht, hoe ze lacht,

wat ze bracht, hoe ze voelt nu haar fijne

vingers verstijven. Ach, kon ze blijven!

Kon hij haar warmen, haar hoofd op zijn schoot,

Kon hij zijn armen maar, hij zou haar kussen.

Is liefde niet sterker dan de dood?

Niemand kan de hartstocht blussen.

De foto is gemaakt door persbureau AFP